Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u door mij behandeld bent, dan hoop ik dat u daarover contact opneemt zodat we erover in gesprek kunnen gaan om helder te krijgen wat er gebeurd is. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij ik aangesloten ben de NVST, te weten Quasir en de geschillen instantie Stichting Zorggeschil.

Bij de tucht colleges kunt u alleen uw klacht indienen over situaties die onder tuchtnormen (Beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen beterft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten.

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp:

Nederlandse vereniging van Soma Therapeuten de NVST. www.nvst.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg: RBCZ www.rbcz.nu

Als register therapeut ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) www.rbcz.nu

Quasir: www.quasir.nl